Полезные статьи

Чи входить в трудовий стаж навчання

Особливості зарахування до страхового стажу періодів навчання

Одним із важливих чинників у визначенні права на пенсію та її розміру є страховий стаж.

У статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Таким чином, за період після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди діяльності залежно від факту та суми сплачених внесків.

Щодо трудової та іншої діяльності до 1 січня 2004 року, то відповідно до частини 4 статті 24 зазначеного Закону ці періоди зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, визначених раніше діючим законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом. За період до 1 січня 2004 року обчислення трудового стажу здійснювалося згідно зі статтями 56–63 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року.

Отже, як буде зараховуватись до стажу роботи при призначенні пенсії той чи інший період діяльності, залежить від того, коли відбувалася така діяльність — до чи після 1 січня 2004 року.

За період до 1 січня 2004 року до стажу роботи зараховується час навчання на денній формі у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. До стажу роботи, який дає право на пенсійне забезпечення, зараховується також навчання в семінарії, Духовній академії при наявності документів про період навчання в зазначених навчальних закладах за денною формою.

Не зараховується до трудового стажу:

  • час навчання в заочних та вечірніх вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;
  • період перебування в академічній відпустці студентів вищих та середніх навчальних закладів;
  • час навчання на річних підготовчих курсах при вищих навчальних закладах;
  • час навчання на підставі показань свідків;
  • період відпустки, яка надавалася після закінчення вищого і середнього спеціальних навчальних закладів;
  • час навчання на підготовчих курсах та підготовчому відділенні при вищих навчальних закладах Відповідно до п.8 Порядку підтвердження наявного трудового стажу час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, які містять відомості про періоди навчання, тобто є дані про початок і про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Період навчання можливо зараховувати до стажу роботи і за відповідними записами в трудовій книжці, якщо вони належним чином оформлені згідно із законодавством. Пунктом 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників передбачене внесення до трудових книжок за місцем роботи окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записів про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо), навчання у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі. В разі встановлення розбіжностей між записами про періоди навчання в трудовій книжці та атестаті (свідоцтві, посвідченні) до уваги при обчисленні стажу приймаються останні (в разі необхідності – направляються запити в навчальні заклади чи архівні установи для уточнення періодів навчання).

Період навчання у вищих навчальних закладах після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується лише при умові добровільної участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні шляхом сплати мінімального страхового внеску. Згідно пункту 12 статті 11 Закону загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

Начальник Славутського відділу

з питань призначення та перерахунку пенсій І.Сидорчук

slavuta-rda.gov.ua

Чи зараховується навчання у ВНЗ як загальний трудовий стаж?

Я навчалась у педагогічному університеті з 1994 року по 1999 рік. Чи зараховуються роки навчання у загальний трудовий стаж?

Відповідь юридичного консультанта:

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), згідно з яким до страхового стажу зараховуються лише той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено статтею 11 Закону № 1058. Цим переліком не передбачено такої категорії осіб, як студенти. Особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах після 1 січня 2004 року можуть скористатися своїм правом на добровільну участь у сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду України у порядку, передбаченому статтею 12 Закону № 1058.

Види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи, який давав право на трудову пенсію у період до 1 січня 2004 року, визначено статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі — Закон № 1788). Згідно із пунктом «д» зазначеної статті до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Підсумовуючи вищевикладене термін вашого навчання зараховується до страхового стажу.

weareukrainians.com

Чи входить в трудовий стаж навчання

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), який набув чинності 01.01.2004, страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Статтею 11 Закону визначений перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Особи, що навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі цим переліком не передбачені.

Водночас Законом передбачена можливість добровільної участі у пенсійному страхуванні (стаття 12 Закону). Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Таким чином, навчання після 01.01.2004 може бути зараховане до страхового стажу за умови сплати страхових внесків на умовах добровільної участі у пенсійному страхуванні.

Періоди трудової діяльності, у тому числі навчання, що враховувалися до стажу до набрання чинності цим Законом (до 01.01.2004) зараховуються на умовах, визначених законодавством, що діяло раніше.

Так, згідно з пунктом «д» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи також зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

pensii2017.info

Питання зарахування навчання у вишах до страхового пенсійного стажу залишається відкритим — Рева

У новій пенсійній реформі, тим, хто закінчив виш до 2004 року навчання зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Після цього періоду зарахування терміну навчання до страхового стажу не передбачено.

Питання зарахування навчання у вищих навчальних закладах до страхового стажу не передбачено законом про пенсійну реформу, ухваленим Верховною Радою 3 жовтня, та який набув чинності 11 жовтня, й залишається відкритим, повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте також Кабмін затвердив план щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи «До 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховується в повному обсязі до страхового стажу. Ми хотіли зарахувати з 2004 року, але виникло питання про кількість таких людей, про те, чи потрібно всім студентам, які навчаються на державному замовленні й контрактникам, чи лише на держзамовленні. Не вирішено питання, хто повинен компенсувати цей період, щоб він враховувався, тому це питання поки залишається відкритим», — сказав міністр.

Він додав, що це питання не було вирішено під час дискусій у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу, який в Україні набув чинності 11 жовтня, не передбачає підвищення пенсійного віку, але впроваджує вимоги до страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років — у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

economics.unian.ua

Чи зараховується в стаж роботи навчання у вищих державних та недержавних закладах?

Чи зараховується в стаж роботи навчання у вищих державних та недержавних закладах?

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі — Закон № 1058), згідно з яким до страхового стажу зараховуються лише той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу).

Разом з тим у пункті 4 статті 24 Закону № 1058 зазначено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи, який давав право на трудову пенсію у період до 1 січня 2004 року, визначено статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі — Закон № 1788). Згідно із пунктом «д» зазначеної статті до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Таким чином, при обчисленні пенсії страховий стаж за періоди після 1 січня 2004 року визначається згідно із Законом № 1058, а за періоди до 1 січня 2004 року — згідно із Законом № 1788. Отже, якщо, наприклад, особа навчалася за денною формою навчання з 1 вересня 2001 року по 20 червня 2005 року, то до страхового стажу буде зараховано період з 1 вересня 2001 року по 31 грудня 2003 року. Період навчання з 1 січня 2004 року по 20 червня 2005 року буде зараховано до страхового стажу лише за умови добровільної сплати цією особою страхових внесків до Пенсійного фонду України. Форма власності навчального закладу для визначення стажу роботи значення не має.

www.kadrovik.ua