Полезные статьи

Диктанти з української мови по правилам

Оглавление:

ДПА 2018 з української мови та літератури

Хочете успішно і недорого підготуватися до ДПА 2018? Портал «200БАЛІВ» створює всі умови для комфортного дистанційного навчання.

ДПА з української мови у 9 класі проводиться у формі текстового диктанту.

Завдання ДПА — перевірити вивчені Вами орфограми та правила пунктуації.

Обсяг тексту диктанту – 160 – 170 слів, враховуючи самостійні і службові частини мови.

ПРОЕКТ «200БАЛІВ»: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ДПА

Зареєструвавшись на порталі «200БАЛІВ», ви зможете отримати повний перелік тем, які враховуються при визначенні тексту диктанту.

Тести до кожної теми дають можливість визначити самостійно Ваш рівень знань. Пройдіть поступово тести з кожної теми. Якщо одразу не вдається отримати 100% результат, перегляньте відеоурок. Це дозволить Вам за дуже короткий час (до 15 хвилин) повторити і закріпити всі правила по темі. Повторно пройдіть тест.

Тестування + відео- та аудіоуроки на нашому освітньому проекті проводяться за спеціальною авторською методикою. Всі матеріали сайту доступні для передплатників 24 години на добу.

Ми рекомендуємо займатися регулярно, чітко визначивши для себе день тижня для кожного з предметів, наприклад: понеділок — математика, середа – українська мова та література, четвер – історія України, субота – англійська мова.

Також ефективним буде проходження тестів за 1- 2 місяці перед початком ДПА. Результати, які Ви отримаєте зберігатимуться у Вашому особистому кабінеті. Вони дозволять чітко визначити Вашу готовність, а також зрозуміти, які теми потребують повторення, шляхом перегляду відеоуроків із тем, з якими виникають труднощі.

ДПА ОНЛАЙН: ВИВЧАЄМО ПРЕДМЕТ «УКРАЇНСЬКА МОВА» ЗА ПРОГРАМОЮ «200БАЛІВ»

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ

Наш ресурс це ефективний тренажер для вивчення української мови.

Ваші наставники– професійні репетитори.

Програма включає повний курс тем, що виносяться на ДПА 2018.

Навчання проводиться за принципом «від простого до складного».

Вивчаючи з нами українську мову, Ви будете впевнені, що підготовка до ДПА 2017 здійснюється з урахуванням програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Під час навчання використовуються сучасні онлайн-технології (відеоуроки, аудіоуроки, презентації). Ви можете переглядати або прослуховувати їх скільки завгодно разів у будь-якій послідовності. Чим більше тренуєшся – тим кращий результат.

Кожен учень сам обирає відповідний ритм та інтенсивність навчання. Можна оплатити підписку від 1 дня до 12 місяців.

Ви можете також використовувати наш курс при підготовці домашніх завдань з української мови. З нами швидко і зручно повторювати правила, перевіряти Ваше вміння застосовувати їх на практиці.

Конкурентні ціни: 1 день занять коштує всього 20 грн, т.т. можна вивчити теми і пройти тести з 4-х предметів всього 5 грн за урок із професійними репетиторами, а місячна підписка коштує всього 350 гривень або 2 грн 92 коп за урок. Доступніших цін не існує в природі.

ЯК ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО КУРСУ З ПІДГОТОВКИ ДО ДПА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, 2018 рік?

Зареєструйтеся. Спробуйте наші заняття безкоштовно або відразу перейдіть у розділ ОПЛАТА.

Оплатіть підписку на будь-який період і можете розпочинати навчання.

Весь курс включає 32 уроки (середня тривалість занять – до 15 хвилин).

Пройдіть тестові завдання з кожного уроку української мови при підготовці до ДПА за програмою «200балів». Тести продемонструють на скільки добре Ви засвоїли тему. Якщо Ви незадоволені своїм результатом – прогляньте відеоурок із теми і пройдіть тест ще раз. Передбачено 1324 оціночних тести, щоб оцінити результати навчання.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНИЙ МАТЕРІАЛ, НАПИСАВШИ ІЗ НАМИ КОНТРОЛЬНІ АУДІОДИКТАНТИ.

Диктант оцінюється на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково – 1 помилка;
 • помилки в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, враховується однією помилкою;
 • помилки на одне і те саме правило, але в різних словах вважаються різними помилками;
 • помилки на орфографічні та пунктуаційні правила, які не включені до програми ДПА не враховуються;
 • помилки в авторській пунктуації не враховуються;
 • більше 5-ти виправлень враховуються за 1 помилку.
 • 12 балів – відсутність помилок і виправлень!
 • 200baliv.org

  Диктанти з української мови по правилам

  Про коледж

  Абітурієнту

  Наша діяльність

  Бібліотека сайту

  Опитування

  Пошук по сайту

  Зараз на сайті

  Статистика

  Програма

  вступних випробувань з української мови (диктант)

  на основі базової загальної середньої освіти

  зі спеціальності: 211 «Ветеринарна медицина»

  ПРОГРАМА

  підготовки до вступного екзамену з української мови

  Пояснювальна записка

  Програма підготовки абітурієнтів до письмового екзамену охоплює теоретичний матеріал, пов’язаний з правописом .

  Насамперед передбачено повторення всіх тем розділу “Орфографія”, більшість тем розділу “Фонетика”, відмінювання і правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників, числівників, правопис прислівників та службових частин мови, а також повторення вживання розділових знаків у простому, складносурядному, складнопідрядному, безсполучниковому реченнях та при прямій мові.

  Крім цього, абітурієнти повинні виконати достатню кількість вправ, потренуватись у написанні диктантів.

  Фонетика. Орфографія

  Орфографічні норми. Орфограма. Орфографічне правило. Принципи української орфографії.

  М’які приголосні звуки, позначення м’якості на письмі.

  Буквосполучення йо, ьо.

  Вимова і позначення на письмі ненаголошених [е], [и], [о].

  Букви и, і після ж, ч, ш, щ, та г, к, х, у коренях українських слів.

  Подвоєння букв на позначення подовження приголосних і збігу приголосних звуків.

  Спрощення у групах приголосних звуків.

  Вимова і правопис префіксів. Префікси пре-, при-, прі-, пере-, пред-, перед-

  Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний.

  Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського мовлення. Чергування [у]- [в], [і]- [й].

  Зміни приголосних звуків при словотворенні, позначення їх на письмі.

  Написання слів разом, окремо і через дефіс.

  Вимова і правопис слів іншомовного походження.

  Будова слова

  Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів: чергування о-а, чергування о, е , з і. Чергування е-о після ж, ч, ш.

  Найголовніші випадки чергування приголосних у коренях слів.

  Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

  Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків.

  Вимова і написання слів з довгими м’якими приголосними в іменниках середнього та жіночого роду.

  Спрощення в групах приголосних –стн-, -здн-, -ждн-.

  Написання и, і в словах іншомовного походження.

  Вимова і правопис слів іншомовного походження з подвоєними приголосними.

  Словотвір

  Зміна приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на –ський, -цький, прикметників на –ський, –зький, іменників на –зтво, -цтво, -ство.

  Написання складних слів.

  Морфологія

  Іменник

  Іменники, що означають загальні і власні назви.

  Велика буква у власних назвах. Власні назви, що беруться в лапки.

  Іменники І відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

  Іменники ІІ відміни, поділ їх на групи. Відмінювання іменників ІІ відміни.

  Написання відмінкових закінчень у родовому і давальному відмінках однини.

  Написання закінчень в орудному, місцевому відмінках однини та в називному і родовому множини.

  Іменники ІІІ відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

  Іменники IV відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

  Написання суфіксів іменників.

  Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові. Написання не з іменниками.

  Прикметник

  Прикметники твердої і м’якої груп. Їх відмінювання.

  Основні способи творення прикметників.

  Написання найголовніших суфіксів прикметників: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

  -юсіньк-, -ев- (-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ічн-.

  Написання н і нн у прикметниках.

  Написання складних прикметників. Перехід прикметників в іменники.

  Написання українських прізвищ.

  Числівник

  Відмінювання кількісних числівників, їх вимова і написання. Правильне вживання в мовленні непрямих відмінків кількісних числівників, а також відмінювання форм іменників при числівниках.

  Відмінювання і написання порядкових числівників.

  Займенник

  Особові займенники, їх відмінювання та написання.

  Дієслово

  Не з дієсловами.

  Дієслова І і ІІ дієвідмін.

  Написання ненаголошених особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін.

  Чергування звуків у дієсловах.

  Дієприкметник

  Дієприкметниковий зворот, правильне вживання дієприкметникового звороту в реченні.

  Відмінювання дієприкметників і написання їх відмінкових закінчень.

  Не з дієприкметниками.

  -Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

  Дієприслівник

  Дієприслівники недоконаного виду і доконаного виду та їх утворення.

  Прислівник

  Службові частини мови

  Синтаксис. Пунктуація

  Тире між підметом і присудком.

  Прикладка як різновид означення. Написання прикладок через дефіс.

  Прикладки, що беруться в лапки.

  Розділові знаки при поширеній обставині, вираженій дієприслівниковим зворотом.

  Порівняльний зворот, розділові знаки при ньому.

  Кома між однорідними членами речення.

  Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнюючі слова в реченнях і однорідними членами речення.

  Двокрапка і тире при узагальнюючих словах.

  Розділові знаки при вставних словах і реченнях. Відокремлені члени речення, розділові знаки при них.

  Складносурядні речення з єднальними, протиставними і розділовими сполучниками. Розділові знаки в складносурядних реченнях.

  Кома між частинами складнопідрядного речення.

  Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

  Рекомендована література

  1. Дуда О.О., Шевеляєва Л.А. Українська мова: Комплексний довідник. 5-9 класи / За ред. А.О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 416 с.
  2. Корицька Г.Р. Збірник диктантів з української мови: Комплексний довідник. 5-11 класи. – Мандрівець, 2011.
  3. Куриліна О.В., Овчиннікова І.І., Земляна Г.І. Українська мова. Довідник. Завдання в тестовій формі: 5-11 класи. – Абетка. – 2011.
  4. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: 5-11 класи. – Грамота, 2009.
  5. Попко О.Г. Українська мова за всією шкільною програмою: Практичний довідник. 5-11 класи. – Весна, 2008.
  6. Полякова Л.О. Український орфографічний словник: 5-11 класи. – Торсінг-плюс, 2008.
  7. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок: 6 клас. – Ранок, 2011.
  8. Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів: 9 клас. – Грамота, 2010.
  9. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок: 9 клас. – Ранок, 2011.

  www.ktvm.com.ua

  Відвідуючи урок з української мови, я спитала учителя – чому вона диктує диктант? Відповідь прозвучала наступним чином:

  • щоб виконати вимоги програми
  • щоб перевірити – чи діти грамотно пишуть
  • щоб навчити дітей правильно розставляти розділові знаки.
  • Застановімся над кожною з вище поданих відповідей!

   Диктанти з метою виконати вимоги програми з української мови

   Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дититни», ніколи не планують учнівської діяльності «бо так є в програмі».


   Українська мова і диктант

   Програма є для того, щоб її застосовувати для потреб учня – а не учня нагинати до програми.

   Диктанти з метою перевірити – чи діти грамотно пишуть українською мовою

   Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», знають, що час на уроках дуже дорогий, бо його є дуже мало. Цей дорогий час потрібно оптимально використовувати для навчання, а не для перевірок і контролю. Вміти

  • перевіряти результати власної роботи
  • знайти власні помилки
  • допомогти іншому усунути недоліки
  • є базовим для успішності в 21-ому столітті, в якому ми і наші діти живемо.

   Диктанти з метою навчити правильно розставляти розділові знаки

   Учителі, які працюють за принципами «Лицем до дитини», усвідомлюють, що кожен з нас вчиться на успіхах, а не на помилках. Тому диктувати речення, в яких діти неправильно поставлять розділові знаки, з метою вказати їм на помилку з надією, що вони ці помилки не повторять – є марна витрата дорогого часу.


   Диктант з української мови

   Досвід показує, що діти

  • з задоволенням
  • з кращим результатом
  • більше засвоюють
  • коли вони пишуть диктанти з української мови, які їм диктує не вчитель, а коли вони диктують їх один одному.

   Чи не будуть діти списувати диктант, щоб отримати високу оцінку з української мови?

   Діти віком від 6 до 12 років будуть діяти так, як це вимагатиме вчитель.

   Якщо вчитель в кінці заняття чи уроку

  • проголосить – хто яку отримав оцінку
  • винагородить того, хто отримав найкращий результат

  тоді, безумовно, діти старатимуться різними способами отримати високу оцінку.

  Натомість, якщо вчитель в кінці заняття чи уроку

 • зосередиться на тому, чого кожен учень зокрема навчився
 • вимагатиме від учнів висловити, що вони нового довідалися
 • тоді увага дітей буде на процесі написання й на самовдосконаленні.

  Таким чином, діти будуть вчитися, а не змагатися за оцінку.

  Як можна запровадити атмосферу навчання, а не змагання під час написання диктанту?


  Чого ми сьогодні навчилися?

  Пропонуємо зразок карточки, яку кожна пара заповнює при кінці заняття. Застосування такої карточки може допомогти зосередити увагу дітей і вчителя.

  Ця карточка – це своєрідна форма само-оцінювання – моніторинг засвоєних знань і вмінь.


  Я навчаюся коли…

  Пропонуємо пам’ятку, яку можна видрукувати та розмістити на класній дошці під час проведення диктанту парами. Мета пам’ятки – нагадати учням, як кожен з нас засвоює новий матеріал.

  Як проводити диктант на уроці з української мови?

  Зразки диктантів, що пропонуються тут, призначені для роботи в парах. При такій роботі кожна дитина має одну з двох запропонованих карток. Дитина диктує по одному реченню по черзі зі своїм товаришем по парі. Потім, якщо є бажання або потреба, діти обмінюються картками і диктують знову.


  Пишемо диктант парами

  Подані зразки дають змогу випробувати у класі такий спосіб написання диктантів. Заохочуємо вчителів створити інші тексти для використання на уроках протягом всього навчального року.

  Пропонуємо пам’ятку, яку можна видрукувати та розмістити на класній дошці під час проведення диктанту парами.

  Увага: Пам’ятку використовувати лише після класного обговорення.

  Чи ці матеріали можна використовувати в школах України?

  В Законі України «Про загальну середню освіту» у розділі V, статті 30, частині 1 написано:

  «Державний стандарт загальної середньої освіти – зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.»

  Всі матеріали, виготовлені нами та представлені на цих сторінках, повністю дотримуються Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи та 5 – 6 класів.

  Які вимоги Державного стандарту України до учнів 2 – 4 класів?

  Володіти графічними вміннями: каліграфічно правильно списувати, писати з пам’яті та перевіряти написане; писати під диктування текст, доступний за орфографічною та правописною складністю; (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовленнєва лінія)

  Додержуватися найважливіших правил вимови та позначення на письмі ненаголошених [е], [и], дзвінких приголосних, звуків [дж], [дз], [дз?], [ґ]; буквосполучень -ться, -шся у дієслівних формах (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовна лінія)

  Які вимоги Державного стандарту України до учнів 5 – 6 класів?

  Учень: правильно пише слова з вивченими орфограмами; розставляє розділові знаки в кінці речення, при звертанні, однорідних членах речення; пояснює вивчені орфограми і пунктограми; знаходить і виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила (Освітня галузь – «Мови і літератури», Мовний компонент, Мовна змістова лінія)

  Диктант — 2 клас

  Завантажити у форматі DOC
  Завантажити у форматі PDF

  Диктант — 3 клас

  Завантажити у форматі DOC
  Завантажити у форматі PDF

  www.lycem-do-dytyny.com

  Сборник диктантов для ДПА по украинскому языку (9 класс)

  В подборке предложены тексты для государственной итоговой аттестации, которая проводится в 9 классе в форме диктанта. Они охватывают все темы действующей программы по украинскому языку в 5-9 классах. По тематике тексты представляют украинскую культуру, историю, науку и литературу. Материал собирался из справочников, научно-популярной литературы, современной публицистики, произведений украинских писателей и адаптировался в соответствии с действующим правописанием современного украинского языка.

  Тексты диктантов соответствуют языковой и социокультурной содержательным линиям, носят познавательный характер и имеют значительный воспитательный потенциал. Здесь есть рассказы об украинских ученых, политиках, писателях и актерах, а также пейзажные зарисовки и интересные факты о живописных местах Украины, этюды о художественных жанрах и необычные предпочтения. Для удобства тексты сгруппированы по определенным темам, а именно: «Живописная Украина», «Достойные люди», «Интересное отовсюду», «Литературные сокровища», «Народные обычаи и обряды», «Язык», «Незаурядные личности», «Природа» и «Мир увлечений». Учитывая то, что ученики учатся в учреждениях различного типа, в подборке представлены диктанты разной степени сложности. Тексты повышенной сложности отмечены отдельно.

  Диктанты созданы Освіта.ua для использования в общеобразовательных учебных заведениях Украины в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов по украинскому языку в 2017 году. Коммерческое использование и размещение на других ресурсах запрещено.

  МАЛЬОВНИЧА УКРАЇНА

  ДОСТОЙНИКИ

  МОВА

  ПРИРОДА

  ЛІТЕРАТУРНІ СКАРБИ

  НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ

  ЦІКАВИНКИ ЗВІДУСІЛЬ

  НЕПЕРЕСІЧНІ ОСОБИСТОСТІ

  СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

  Коммерческое использование и размещение на других ресурсах запрещено.

  ru.osvita.ua

  Програми вступних випробувань з української мови

  Програму розглянуто та схвалено
  на засіданні Циклової комісії
  Протокол № 5 від «19» січня 2015р.

  Схвалено на засіданні Педагогічної ради Коледжу
  Протокол № 4 від «12» лютого 2015р.

  Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є диктант.

  Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

  Тексти диктантів для проведення екзамену дібрані із збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М., Христенок В.Ф. Збірник диктантів для ДПА 2013 з української мови 9 клас/ Київ., Центр навчально-методичної літератури, 2013рік) для шкіл з українською мовою навчання. Вони відображають розвиток сучасної української мови, історію, звичаї і традицію нашого народу, здобутки кращих представників людства у царині науки, освіти, культури, а також розмаїтий світ природи. Диктанти дібрані із художніх творі української класичної літератури, науково-публіцистичних статей відомих діячів науки і культури, журналістів. Тексти відповідають таким вимогам: змістовно цілісний, логічно завершений, ідейно навантажений уривок твору, зрозумілий і доступний абітурієнтам.
  Лінгвістичне наповнення текстів відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни «Українська мова». Вони включають вивчені орфограми й пунктограми у різних синтаксичних конструкціях (у простих, ускладнених і складних реченнях), при прямій мові тощо.

  Тексти лексично багаті, але не перенасичені архаїзмами, неологізмами, діалектизмами, що могло б утруднювати їх сприйняття слухачами.

  При написанні диктанту абітурієнти повинні знати:

  kmt-college.kiev.ua